انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان مازندران
Association of Tourist Guides of Mazandaran
درباره وبلاگ


راهنمای گردشگری پلی میان فرهنگهاست.
گردشگری بخشی از راههای حل چالش های اقتصادی کنونی و فرصتی برجسته برای چگونگی تقویت رشد اقتصادی و ایجاد شغل در طول سال های آینده، میباشد.

مدیر وبلاگ : مسعود حسین زاده
براستی چرا انسانها نمیخواهند درک کنند که برده بودنبسیار کریه و زشت است حال هر شکلی از آن چه بردگی ایدئولوژیک چه بردگی اقتصادی چهبردگی حاصل از جهل و نا آگاهی و هر شکل دیگر آن؟
.
گردشگری جنسی گسترش سریع و روزافزون شبكه اینترنت، به تبلیغاتصنعت گردشگری جنسی به ویژه جهت ساكنان اروپای غربی و آمریكا، رونقی دوچندان بخشیدهاست. در این تبلیغات خدماتی نظیر تورهای جنسی، فاحشه‌خانه‌ها و سفارشات اینترنتیزنان روسپی در كشورهایی نظیر تایلند، فیلیپین و كوبا ارائه می‌شود.بی‌شك در اینوضعیت، علاوه بر گسترش قاچاق زنان و كودكان، ضربات سنگینی بر حقوق انسانی زنان وكودكان وارد شده و آنها را به یك كالای جنسی جهت مردان هوسران گردشگر، تبدیل نمودهاست.مبلغان تورهای جنسی، اندام‌ها و جنسیت زنان را در كل كره خاكی و از طریق شبكهاینترنت به حراج می‌گذارند. این شبكه، ارتباط بین‌المللی جهت فروش زنان در یك بازارجهانی و به ویژه جهت مردان كشورهای صنعتی به وجود آورده است. در دو سال گذشته،امكانات چندرسانه‌ای (صوت و تصویر) به شبكه اینترنت افزوده شده كه تبدل رنگ،گرافیك، عكس، انیمیشن، صدا و تصاویر متحرك را ممكن نموده است.
این ویژگی‌هایپرشور و نوین اینترنت، به رشد سریع منافع تجاری در بخش‌های گوناگون شبكه منجرگردیده است كه در این میان «صنعت سكس» یكی از پیشگامان در استفاده از اینویژگی‌هاست.
تبلیغات ویژه تورهای جنسی، فاحشه‌خانه‌ها و استریپ‌بارها (بارهاییكه در آن افرادی كاملاً برهنه می‌شوند). به سهولت و بدون كمترین محدودیتی در شبكهاینترنت ارائه می‌گردد. چند مثال را مرور می‌كنیم: اتاق‌های گفت‌وگوی اینترنتی،امروزه به مكانی جهت تبادل اطلاعات در توصیه‌ها برای گردشگری‌های جنسی و یافتن زنانروسپی در كشورهای مختلف تبدیل شده است.
اطلاعاتی نظیر چگونگی سفر، قیمت‌ هتل‌ها،شماره تلفن‌ها، كرایه تاكسی‌ها، قیمت مشروبات الكلی، قمیت خدمات جنسی ارائه شده وانواع آن را به راحتی می‌توانید در این اتاق‌ها بیابید.
تصاویر مستهجن این سفرهانیز در دسترس همگان است. در تابستان 1995 یك مرد آمریكایی، برای اولین بار «تورهایجنسی» به مقصد جمهوری دومینیكن را در شبكه اینترنت تبلیغ نمود. این تور 4 روزه باهمراهی یك راهنما جهت ارائه اطلاعات كاربردی در مورد چگونگی یافتن و ارتباط با زنانروسپی و همچنین یافتن گروه‌های عیاشی ارائه می‌شد.
این تورها با سكس دهانی توسطیك زن جذاب كه از سوی راهنمای تور انتخاب می‌شد، همراه بود و یا در تبلیغات مربوطبه «تعطیلات جنسی» در كاستاریكا كه با ارائه راهنمای گردشگری (زنان روسپی بومی) همراه بود، با طولانی شدن زمان تور امكان تعویض راهنماها نیز ممكن بود. شوهای مبتذلسكسی نیز در تایلند به یكی از بخش‌های مهم گردشگری تبلیغ شده در اینترنت بدل شدهاست. از تصاویر زنان كاملاً عریان نیز در این تبلیغات استفاده می‌شود.
در یكی ازتبلیغات مربوط به سفر به فیلیپین، كه با ارائه تصویر یك زن همراه است، وی از شمادعوت می‌كند كه جهت دیدن فیلیپین با وی همراه شوید! در این تبلیغات از آن كشور بهعنوان مكانی جذاب و هیجان‌انگیز نام برده شده است. در این تبلیغات به اختصار بهوجود زنان روسپی در همه جای كشور و با ارائه لیست قیمت آنان اشاره شده است. به نظرمی‌رسد همه حرف‌ها پیرامون عشق، زناشویی كودكان دور می‌زند.
در تبلیغاتی دیگر،ارائه یك راهنمای مؤنث اختصاصی جهت این تورها تبلیغ شده است. در این تبلیغات اشارهشده كه كلیه دستمزدها باید به مدیر تور و نه زن پرداخت گردد، اما پرداخت انعامفراموش نگردد! و یا گفته می‌شود كه این زنان به سن، ظاهر و ثروت شما توجهی نخواهندكرد.
در تبلیغی دیگر با ارائه لیستی مصور از زنان مختلف، آدرس‌های آنان بهخریداران فروخته می‌شود. همه این تبلیغات برای سودآوری فاحشه‌خانه‌ها و هتل‌ها ومشروب‌فروشی‌های نیز مفید خواهند بود.
در سفارشات اینترنتی دختران برخلاف آنچهكه به عنوان یافتن همسر در كشورهای دیگر تعبیر می‌شود، اكثر مردان پس از سفر به آنكشورها و ازدواج با آن دختران، آنان را ترك می‌كنند.
در گردشگری جنسی و سفر بهمكان‌های هیجان‌انگیز، افراد محدودیت‌های موجود در منازل خود را نخواهند داشت. درشهرهای خارجی، مردان امكان همه نوع سوءاستفاده و بدرفتاری با زنان و دختران را بهروش‌هایی كه در كشورهای خودشان بسیار خطرناك و یا پردردسر است، خواهند داشت. برایتعدادی از مردان، جذابیت بانكوك به دلیل وجود دختران بسیار جوان و روش‌های شبیه بهبرده‌داری در آن است.
در تبلیغات اینترنتی سفر به بانكوك، به رضایت مردانی كهپیش از این به تایلند سفر كرده‌اند، اشاره شده است. نیروهای پرقدرت تبعیض نژادی،آزار زنان، تسلط كشورهای قدرتمند و استعمار اقتصادی در فروش زنان جذاب و شهوانیمتحد گردیده‌اند. اكثر مكان‌های توریسم جنسی در نیم كره جنوبی نظیر تایلند وفیلیپین سال‌های آغاز فعالیت خود را با تقاضای مربوط به زنان روسپی توسط نظامیاناشغالگر آمریكایی آغاز نموده است و با ترك ارتش آمریكا، دلالان محبت (قوادان) وكارگزاران فعال در این صنعت بازار جدیدی را برای زنان تایلندی و فیلیپینی جهتتورهای نسی به مقاصد ژاپن و اروپا پیدا كرده‌اند
سود فزاینده این تورها نصیبشركت‌های فراملیتی، خطوط هواپیمایی، هتل‌ها و رستوران‌ها می‌گردد. با تبدیلروسپی‌گری به یكی از انواع گردشگری ویژه مردان، این فعالیت‌ها به یكی از عواملتوسعه اقتصادی كشورهای فقیر بدل شده است. «صنعت گردشگری» همواره از سوی سازمان مللمتحد، بانك جهانی و گروه‌های مشاوره‌ای ایالات متحده به عنوان یكی از راه‌های ایجاددرآمد و بازپرداخت بدهی‌های خارجی كشورهای فقیر معرفی شده است.
كشورها با تعیینسیاست‌های گردشگری خود، می‌توانند در صورت تمایل از گسترش روسپی‌گری به عنوان یكجنبه گردشگری حمایت نموده و یا از شكل‌گیری آن جلوگیری نمایند.
البته تعدادی ازكشورها با اتكا به فروش اندام‌های زنان، به كسب درآمد روی آورده‌اند. با رشد صنعتسكس، زنان و دختران بیشتری در یك شهر و یا كشور به این سو كشیده می‌شوند تا بهگردشگران خارجی فروخته شوند.
در «بارهای بانكوك» زنان و دختران اسم ندارند، بلكهشماره‌هایی بر لباس‌های تنگ و كوتاه آنان نصب شده است. مردان آنان را باشماره‌هایشان انتخاب می‌كنند.
آنها كالاهایی سكسی و قابل تعویض به معنای كاملكلمه هستند. در یك تخمین گفته شده است كه 10 درصد جمعیت مؤنث تایلند در صنعت سكسفعالند. در مراكز توریسم جنسی، نظیر بانكوك تقاضا برای زنان مورد استفاده در مراكزروسپی‌گری، از ظرفیت جمعیت بومی آن فراتر رفته و آنان قادر به تأمین زنان كافی جهتانجام تقاضاهای گردشگری خارجی نیستند، لذا دلالان محبت و پااندازها به سایر كشورهابه ویژه آنهایی كه بحران‌های سیاسی ، زنان را آسیب‌پذیر و نیازمند نموده، رویآورده‌اند.
مقامات تایلندی تخمین می‌زنند كه هم‌اكنون 20000 زن برمه‌ای درفاحشه‌خانه‌ها فعالند كه همه ساله به تعداد آنها افزوده می‌گردد. هم چنین 10000 زناز كشورهای مستقل مشترك‌المنافع و 5000 زن چینی نیز همه ساله به تایلند روی آوردهمی‌شوند.
مردانی كه از این سایت‌های اینترنتی استفاده می‌كنند ، در یادداشت‌هایخود به یكدیگر، گردشگران را به بازدید از كشورهایی كه به سختی از فقر صدمه دیده‌اند، دعوت می‌كنند.
با كاهش درآمد سالانه، زنان مستأصل‌تر گردیده و در برابرروسپی‌گری ، مقاومت كمتری نشان می‌دهند و همچنین قیمت‌ها برای سكس با زنان روسپی همپایین‌تر می‌آید.
مردان در اكثر موارد، درآمد میانگین مناطق را به عنوان بخشی ازاطلاعات عمومی در مورد هر كشور یا شهر خاطرنشان می‌كنند. این اطلاعات جهت توضیح وتوجیه اینكه چرا زنان را می‌توان به بهایی اندك در مقایسه با درآمد مردان كشورهایصنعتی خریداری كرد، به كار می‌آید.
با رشد توریسم جنسی، شهرها و كشورها بر اساسروسپی‌گری در سطح جهانی با بدنامی روبه‌رو می‌شوند. هنگامی كه محیط سرشار ازخودفروشی و قوادی گردد ، همه زنان حاضر در محیط‌های بیرونی به عنوان «روسپی» و همهمردان به شكل «قواد» دیده می‌شوند.
در یكی از تبلیغات اینترنتی كه از كوبا بهعنوان مكانی جدید جهت خوشگذرانی مردان اروپایی در منطقه كارائیب نام می‌برد. یك مرددر گزارش خود از كوبا می‌نویسد: «شما هر دختری كه بخواهید می‌توانید داشته باشید. فقط در برابر او در خیابان بایستید و از آن زن بپرسید كه آیا تمایل دارید با منبیایید و او خواهد آمد… هدایای كوچكی نظیر لباس‌های زنانه یا عطر به همراه داشتهباشید تا با شما نظیر یك سلطان برخورد شود».یك توریست دیگر در مورد كوبامی‌نویسد: «هر دختر غیر مجرد كوبایی را می‌توانید داشته باشید. اكثر آنها در موردروسپی‌گری چیزی نمی‌دانند تا اینكه با یك توریست آشنا می‌شوند.«همچنین مرددیگری در مورد اینكه چگونه یك دختر كمتر از 12 ساله را برای سكس در بانكوك بیابیدچنین می‌نویسد: «به دنبال مردان قواد باشید تا دختر مورد نظر خود را بیابید حتی اگرآن مرد نتواند به شما كمكی كند ، مرد مناسبی را به شما نشان خواهد داد».تبدیلجنسیت زن به كالا جهت فروش به هر مردی، نجابت روحی و پاكی جسمانی او را كه جزء حقوقپایه هر انسانی است ، از بین می‌برد. روسپی‌گری ، پایمال نمودن حقوق انسانی زناناست. كلیه مقالات ارایه شده در گردهمایی سازمان‌های غیردولتی و چهارمین كنفرانسجهانی زن در پكن ، به این مورد اشاره نموده‌اند كه یك نیاز اساسی جهت پایان دادن بهاستثمار جهانی زنان و گردشگری جنسی احساس می‌شود.
در قطعنامه كنفرانس می‌خوانیم: «ما خواهان پایان دادن به تجاوزات جنسی و همه انواع استثمار جنسی و خشونت و آزارجنسی زنان و كودكان هستیم. ما همچنین خواهان پایان دادن به قاچاق زنان و كودكان بهویژه گردشگری جنسی هستیم». تبلیغات اینترنتی در مورد زنان روسپی در تورهای گردشگریجنسی ، باعث افزایش رفتارهای این چنینی مردان و همچنین برخورد روزافزون مردان بازنان به عنوان یك كالای جنسی می‌گردد.
اینترنت ، شبكه‌ای ارتباطی با سریع‌ترینرشد و فاقد قانونمندی است. این یك رسانه ارتباطی سریع است كه می‌تواند مخاطبانش رادر هر نقطه دنیا و در عرض چند دقیقه بیابد. این عوامل ، شبكه اینترنت را به مكانیپررونق جهت قاچاق بین‌المللی زنان تبدیل نموده است كه موجب توسعه تجارت جهانی سكسگردیده است. هنوز هم وارد شدن و توسعه‌ی صنعت سكس در اینترنت، به عنوان آسیب‌هاییقلمداد می‌شود كه بر زنان وارد می‌گردد.
اولین آسیب این است كه با استثمار جنسیزنان ، حقوق انسانی آنان، پایمال می‌شود. كسانی كه خواهان توقف این خشونت‌ها علیهزنان و كودكان هستند ، باید در همه جنبه‌ها نظیر حوزه‌های سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی، محلی ، ملی و بین‌المللی فعالیت نمایند تا دنیایی بسازند كه به مردان اجازهاستثمار زنان و كودكان را ندهدنوع مطلب : مقالات گردشگری، 
برچسب ها :


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic