با توجه به برگزاری هفتمین جشن راهنمایان گردشگری، کانون سراسری انجمن های صنفی راهنمایان کشور درصدد است، جهت اطلاع رسانی به علاقه مندان و راهنمایان در جشن راهنمایان سراسر کشور، فهرستی از وب سایت ها و وبلاگ های راهنمایان را که در ارتباط با جهانگردی، سفر و سفرنامه، تجربیات و ... است، در ویژه نامه جشن به چاپ رساند.
لذا خواهشمند است راهنمایانی که در فضای مجازی دستی بر قلم دارند، و مایلند وبلاگ یا وب سایت شان در ویژه نامهجشن هفتم روز راهنمایان معرفی شود نام، نام خانوادگی و آدرس وبسایت (یا وبلاگ) خود را تا پایان روز 20 آذر با عنوان «وبلاگ راهنمایان» به آدرس rihanna.ti@gmail.com ارسال نمایند.
با سپاس